SKOzoK alt

Verbeterde communicatie

SKOzoK SKOzoK

SKOzoK

SKOzoK is een enthousiaste, ambitieuze onderwijsstichting met dertig basisscholen in Zuidoost-Brabant. Scholen met veel overeenkomsten maar ook elk een eigen identiteit, website en manier van communiceren.

Door gebruik van verouderde methodes op onze scholen kon communicatie tussen ouders en school worden verbeterd. Aan Keistoer de uitdaging om dit voor alle partijen te realiseren.

Samen met Keistoer hebben wij onze externe communicatie en die van onze scholen naar een hoger niveau getild.

Bart Brom

SKOzoK

SKOzoK SKOzoK

Keistoer ontwikkelde een nieuwe website inclusief bijbehorende maatwerk app . Daarmee hebben ouders via hun telefoon rechtstreeks toegang tot actuele informatie en gegevens van de eigen kinderen.

In plaats van allemaal verschillende zijn er nu dertig op hoofdlijnen dezelfde websites in de lucht. De basis voor alle sites is ons eigen CMS InSite. Kleuren, logo’s en foto’s maken dat elke afzonderlijke site toch een vertrouwd en herkenbaar uiterlijk heeft.

SKOzoK SKOzoK
SKOzoK SKOzoK

School en leerkrachten vullen de app met relevante informatie, bijvoorbeeld groepsberichten, agenda’s, toetsresultaten en foto’s van activiteiten. Dezelfde informatie is ook beschikbaar via een login op de website van de eigen school. Dankzij deze koppeling hoeft SKOzoK alle gegevens slechts één keer in te voeren. Nieuwsberichten kunnen eenvoudig met meerdere scholen tegelijkertijd worden gedeeld.

Een koppeling met het leerlingvolgsysteem geeft ouders de mogelijkheid om via de website of app toets uitslagen van de eigen kinderen in te zien.

SKOzoK SKOzoK
SKOzoK alt
Michael Königshausen - Keistoer Michael Königshausen - Keistoer
Door de koppeling met Cito worden prestaties van leerlingen inzichtelijk.

Michael Königshausen

Backend developer

Dankzij de vernieuwde websites en app kunnen leerkrachten van SKOzoK nu eenvoudig allerlei leuke en nuttige informatie delen.

Ouders zijn beter en sneller op de hoogte van wat er in de klas gebeurt. Het resultaat: meer betrokkenheid en een beter contact tussen alle betrokkenen.

SKOzoK SKOzoK

Doelgericht

Maatwerk

Veilig

SKOzoK SKOzoK
SKOzoK SKOzoK
Meer informatie? alt

Efficiënter werken
met de juiste tools

Wil jij ook laagdrempelig informatie delen met je doelgroepen? Het werk van jouw medewerkers leuker maken en beter contact met jouw doelgroep?